SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
1.   Berumur 20 tahun dan tidak melebihi 59 tahun.
2.  Warganegara Malaysia.
3.  Keutamaan diberi kepada Pemohon yang bermaustatin di Manjung sahaja.
4. Kelayakan minima mempunyai  SPM dan Kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Arab serta mempunyai 
     Sijil 4 Thanawi.

ARAHAN
1. Borang hendaklah diisi dengan lengkap dan dihantar ke Pejabat Agama Daerah Manjung ( Untuk Perhatian Penyelia KAFA).
2. Sila sertakan besama-sama dokumen-dokumen berikut :

     a. Salinan Sijil Kelahiran.
     b. Salinan Kad Pengenalan yang telah disahkan.
     c. Salinan Sijil-Sijil yang telah disahkan.
 
ARAHAN
 1. Maklum kepada Penyelia KAFA Daerah mengenai pertukaran dan mengisi borang pertukaran di Pejabat Agama Dearah                      Manjung.
2. Pertukaran akan dilakukan selepas pihak Jabatan Agama Islam Perak JAIPk, Bahagian Pendidikan mengeluarkan surat                    kebenaran bertukar ke daerah yang dipohon.
3. Seterusnya, Penyelia KAFA Daerah akan menguruskan pertukaran yang telah diluluskan sahaja.

jika Guru ingin membuat pertukaran antara daerah dalam Perak

1. Bagi mana-mana sekolah yang ingin membuat tempahan 

1. Bagi mana-mana sekolah yang ingin membuat tempahan 

ARAHAN
 1. Sila lengkapkan borang permohonan pendaftaran Sekolah Sedia Ada (A)
2.  Sertakan maklumat setiap ahli jemaah
3. Kepilkan wang pos RM50.00
4. Sertakan minit mesyuarat
5. Sertakan sijil surat cara

Bagi mana-mana sekolah yang ingin menukar JEMAAH PENGURUSAN SEKOLAH
Sila Klik BORANG JMAAH PENGURUSAN SEDIA ADA (A)

 

 

 

 

 

 

 

1. Bagi mana-mana sekolah yang ingin membuat tempahan